hcm

  1. CTANGHI

    [Toyota tuyển dụng - Bình Chánh]: Nhân viên kinh doanh dịch vụ

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xe bảo hiểm. - Tìm kiếm khách hàng từ đơn vị bảo hiểm qua việc tạo mối quan hệ tốt với đơn vị bảo hiểm, giám định viên để tăng nguồn khách dịch vụ. - Tìm kiếm ký kết thêm các đơn vị bảo hiểm mới. - Đề xuất cải thiện hoạt động dịch vụ bảo hiểm đồng sơn: giá sửa chữa và các...
Bên trên