giải mã ký hiệu

  1. nhotnhapkhau123

    Ý nghĩa các ký hiệu dầu thủy lực là gì?

    Trong quá trình sử dụng và tìm hiểu về dầu thủy lực, hầu hết người dùng chỉ biết những ký tự đơn giản trên bản thông số sản phẩm dầu thủy lực như : chỉ số độ nhớt ISO VG, điểm chớp cháy, điểm rót chảy, cấp chịu tải FZG…. Nhưng có một số ký tự rất kỳ lạ. Trong bài viết này, hãy cùng tôi đi giải...
Bên trên