future 125

  1. D

    Xe máy future 125 mua năm 2013 chạy rất yếu

    Em mua con future 125 bản ko fi này năm 2013 ngay từ lúc mới chạy thấy rất yếu, yếu hơn những loại wave thông thường ấy. Tuy nhiên xe đi rất bền, ít hỏng hóc. Không biết có bác nào thấy như em không? Có cách nào chế cho khỏe mà không phải bổ máy ra không các bác?
Bên trên