fff

  1. Q

    Máy huynhdai xích 55-9 không đề được

    Nhờ các cụ tư vấn giúp ạ máy bây giờ đề là không có hiện tượng gì đề tắt thì chỉ tua không e kiểm tra thì mất mát ở role e đã đo dây vào hộp và nguồn ở hộp rồi. Hộp với cục điều tốc đem máy khác thử vân bình thường ạ .mong các cụ thông não với ạ cảm ơn các cụ nhiều
Bên trên