felix wankel

  1. Nhohavan

    Tương lai nào cho động cơ quay Wankel ?

    Động cơ "quay" Wankel là một loại động cơ có hiệu suất rất cao với kích thước nhỏ gọn, nhưng chỉ được ứng dụng rất hạn chế. Vậy lí do nào cho sự hạn chế này và tương lai của loại động cơ này sẽ ra sao? Động cơ rotor Wankel - Động cơ quay (Rotary Engine) Động cơ Wankel là một loại động cơ...
Bên trên