фд-22

  1. S

    Xác định lượng phun nhiên liệu và cân chỉnh bơm cao áp của động cơ diesel

    Đồ án trình bày một số khái quát chung về hệ thống nhiên liệu diesel, giới thiệu một số thiết bị thử bơm cao áp và tiến hành cân chỉnh bơm cao áp YTH-5. 5 bản vẽ gồm sơ đồ HTNL động cơ DSC - 80, kết cấu BCA và VP, một số chi tiết của hệ thống nhiên liệu Common Rail trên động cơ 2KD-FTV. Anh em...
Bên trên