ẹejsss

  1. D

    Máy kobeko 75-2 di chuyển yếu 1 bên

    Chào các cụ e đang làm con máy kobeko 75-2 máy di chuyển 1 bên không cắt được lái e đã đổi thử vế bơm và xác định là ở bơm. E tháo ra dà kĩ mấy lần lắp lên mà cũng không được có lúc lắp lên thì chỉ được lúc đầu chưa được 5 phút là lại bị lúc bị cắt lái thì bơm kêu di chuyển giật không cắt được...
Bên trên