ecu dong co

  1. chiendavid

    Khi nào cần rửa hộp ECU bằng nước xà phòng?

    Khi không khí ô nhiễm kết hợp với độ ẩm cao vào mùa mưa, các khí ô nhiễm như CO2, NO2, SO2… sẽ tác dụng với hơi nước tạo ra dung dịch các acid nhẹ. Hỗn hợp acid này là nguyên nhân chính làm chập mạch các IC (thậm chí đứt chân nối), gây hư các tụ điện trong ECU, đồng thời làm hư hỏng (hoen gỉ)...
Bên trên