dtc

  1. Gia_Cat_Luong

    Tổng hợp một số phần mềm tra mã lỗi DTC (Fault code)

    Tổng hợp một số phần mềm tra mã lỗi DTC (Diagnostic Troube Code) hay Fault code là mã lỗi được lưu trữ tại ECU khi ECU phát hiện ra dấu hiệu bất thường trong hệ thống ví dụ tín hiệu cảm biến gửi về vượt quá giới hạn cho phép, không nhận được sự phản hồi từ cơ cấu chấp hành như kim phun, bô...
Bên trên