dong

  1. N

    CHEVROLET Nam Thái - Tuyển KTV đồng

    Công ty TNHH Ô tô Chevrolet Nam Thái đang tuyển dung vị trí KTV đồng như sau: 1. Mô tả công việc: · Tiếp nhận xe khách hàng liên quan đến hư hỏng phần Đồng · Đánh giá mức độ hư hỏng · Báo cáo tình trạng hư hỏng cho cố vấn dịch vụ · Thực hiện các sauviệc theo hướng dẫn tiêu chuẩn của công...
Bên trên