động cơ 4 kì

  1. dangnamphong

    Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong - Những điều cơ bản có thể bạn chưa biết ?

    Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong - Những điều cơ bản có thể bạn chưa biết ? I. Một số khái niệm cơ bản 1, Điểm chết của Piston: - Điểm chết của Piston là vị trí mà tại đó Piston đổi chiều chuyển động, có 2 điểm chết. - Điểm chết trên (ĐCT) là điểm chết mà tại đó Piston ở gần tâm của...
Bên trên