đồ thị

  1. TrinhTan

    Tại sao đường công suất và mômen xoắn trên đồ thị lại thường cắt nhau khi đạt 5252 rpm?

    Nếu bạn đã quá lâu không làm việc trên những con số cũng như phép toán thì hôm nay hãy cùng chúng tôi nhắc lại một vài kiến thức toán học bằng việc sử dụng toán học để giải thích cho câu hỏi ở đầu bài. Nếu bạn chú ý đến đồ thị công suất và mô-men xoắn của một động cơ ô tô nào đó thì thông...
Bên trên