đồ án truyền động thủy khí động lực

  1. bachcongphuoc

    Xin giúp đỡ về xe cần trục thủy lực ống lồng di chuyển bằng bánh lốp

    Hiện tại em đang làm đồ án truyền động thủy khí động lực. Hiện tại đang bí về một số vấn đề, mong mọi người ai đọc và giúp được thì giúp đỡ em với, em xin cám ơn trước. Vấn đề 1 là em tìm catalogue của xylanh ống lồng có áp suất làm việc 32MPa trên mạng mà chưa ra, dù tìm cả mấy ngày rồi, nếu ai...
Bên trên