đồ án hộp số

  1. dieuanh

    xin đồ án về hệ thống truyền lực 4WD trên xe ô tô, có bản vẽ kết cấu, em hậu tạ ấm lòng

    bất kỳ loại xe nào, hệ thống truyền lực 4wd có bản vẽ kết cấu lh: 0333939193 mail: vivanhantdn@gmail.com
  2. qhhtkg95

    Đồ án hộp số xe Volvo A40D

    Đồ án hộp số xe Volvo A40D Size 3.9Mb
Bên trên