direct shift-cvt

  1. THANHDATSPKTVL

    Giới Thiệu Động Cơ Dynamic Force Và Hộp Số Vô Cấp Direct Shift-CVT Của TOYOTA

    Toyota vừa giới thiệu 2 công nghệ hệ truyền động hoàn toàn mới sẽ sớm được ứng dụng trên 80% xe Toyota và Lexus trong vòng 5 năm tới. Đó là hộp số biến thiên vô cấp Direct-Shift CVT được Toyota tích hợp một cấp số riêng phục vụ cho việc đề pa và động cơ Dynamic Force Engine ứng dụng nhiều công...
Bên trên