digital valves

  1. TrinhTan

    Fully digital valves - Cơ cấu phân phối khí điện tử

    ''Cuộc thi tối ưu hóa động cơ đốt trong'' chưa có dấu hiệu kết thúc khi mới đây xuất hiện ý tưởng về trang bị thêm công nghệ van thông minh - Intelligent Valve Technology. Với mong muốn tối ưu nhất cho hệ thống phân phối khí trên động cơ trong khi không dùng sự dẫn động từ trục khuỷu, các...
Bên trên