đèn táp-lô

  1. KlayThompson

    Ý nghĩa của các tín hiệu đèn hiển thị trên táp-lô

    TÍN HIỆU ĐÈN HIỂN THỊ TRÊN TÁP-LÔ Trên ô tô, bảng đèn táp-lô có vai trò rất quan trọng trong việc sử dụng và điều khiển xe đối với người lái, nó cho chúng ta biết các thông số khi xe đang hoạt động. Không chỉ như vậy, đèn táp-lô còn cho chúng ta biết được xe đang gặp phải vấn đề gì để kịp thời...
Bên trên