đèn stop morning

  1. T

    Xin giúp sơ đồ đèn stop morning 2015

    Các bác chuyên sửa xe cho em xin sơ đồ công tắc đèn stop kia morning 2015 Loại công tắc có 4 giắc điện Xe em bị bệnh đạp phanh ( thắng ) mà đèn stop nó không sáng Em đã tháo công tắc ( có 4 chân điện ) ra kiểm tra vẫn thấy ok . Em đo dây từ tiếp điểm bóng đèn stop về giắc ở hộp cầu chì...
Bên trên