đèn đỏ

  1. Thosuaxe89

    Công nghệ GLOSA dành cho những người không thích dừng đèn đỏ.

    Audi đã áp dụng một công nghệ mới mang tên GLOSA. Nó mang lại trải nghiệm lái xe tuyệt vời khi hạn chế tối đa thời gian dừng chờ đèn đỏ. Công nghệ Green Light Optimized Speed Advisory (GLOSA). Hệ thống xe sẽ tương tác với đèn giao thông và xác định vị trí, khoảng cách của xe cùng số thời gian...
Bên trên