dầu nhớt minh giang

  1. nhamtiensinh

    Công ty cổ phần thiết bị và dầu nhớt Minh Giang tuyển nhân viên kinh doanh và kỹ thuật

    CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ DẦU NHỚT MINH GIANG - 05 nhân viên kinh doanh dầu nhớt TOTAL mảng đoàn xe , đội xe vận tải . - 05 nhân viên kinh doanh dầu nhớt TOTAL và thiết bị mảng garager , rửa xe , chăm sóc xe . - 05 nhân viên kinh doanh dầu nhớt TOTAL mảng nhà máy công nghiệp - 01 nhân viên kỹ...
Bên trên