dầu bod

  1. luuman123

    Đi bao nhiêu km thì phải thay nhớt?

    Thưa các bác, gần đây em đang cần tìm hiểu thêm cách sử dụng dầu sao cho đúng, và hiện tại em đang thắc mắc là đi bao nhiêu km thì ta nên thay nhớt 1 lần? Có người nói dùng nhớt Tổng hợp toàn phần thì có thể đi tới 3000 - 4000km có đúng không? Nhờ các bác có kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu giải...
Bên trên