đặt góc bánh xe volkswagen

  1. akayzaioto

    Tài liệu đào tạo đặt góc bánh xe Volkswagen

    Xe phải có các tính năng vận hành ổn định trên đường thẳng, chạy theo đường vòng và khả năng phục hồi để chạy trên đường thẳng, khả năng làm êm dịu các chấn động truyền từ bánh xe đến hệ thống treo,... Vì vậy bánh xe được lắp đặt với những góc độ nhất định so với mặt đât và những hệ thống treo...
Bên trên