daimler trucks

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Daimler AG chia tách ra thành hai công ty Mercedes-Benz và Daimler Trucks

    Tập đoàn Daimler AG sẽ được tách thành hai đơn vị riêng biệt, một chuyên về xe chở người hạng nhẹ, công ty còn lại tập trung vào xe thương mại. Quyết định chia tách đã được đưa ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/10/2021 tại trụ sở tập đoàn ở Đức. Công ty mới mang tên Daimler...
Bên trên