đại tu động cơ

  1. quanghuy123

    Đại tu động cơ ô tô, cần lưu ý những gì?

    Đại tu động cơ là công việc cần được tiến hành nhằm khôi phục lại các chế độ làm việc của động cơ như ban đầu, sau một thời gian làm việc nhất định. Đối với những động cơ đời cũ, vòng đời trung bình của một động cơ là khoảng 5-7 năm. Sau khoảng 60.000 đến 80.000 dặm, hầu hết các động cơ sẽ phát...
Bên trên