#cvdv

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Cố vấn dịch vụ là gì? Đóng vai trò, vị trí gì trong xưởng dịch vụ ô tô?

    Cố vấn dịch vụ là một vị trí vô cùng quan trọng, là người kết nối giữa khách hàng với trạm dịch vụ, garage. Nghề cố vấn dịch vụ bản chất là nghề sales dịch vụ, đóng vai trò quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Video chia sẻ về nghề cố vấn dịch vụ từ anh Bùi Văn Liêm, một cố vấn dịch vụ...
  2. CTANGHI

    [HCM] Tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ (mảng bồi thường - bảo hiểm)

    Mô tả chi tiết công việc * Xe bảo hiểm. - Tìm kiếm khách hàng từ đơn vị bảo hiểm qua việc tạo mối quan hệ tốt với đơn vị bảo hiểm, giám định viên để tăng nguồn khách dịch vụ. - Tìm kiếm ký kết thêm các đơn vị bảo hiểm mới. - Đề xuất cải thiện hoạt động dịch vụ bảo hiểm đồng sơn: giá sửa chữa và...
Bên trên