cứu

  1. V

    Cứu ban

    Nhờ các bác cứu l.e đang gặp gl460 lâu lâu mới cho đề phát.mà xe đang chạy bình thường tự nhiên đi giật giật rồi chết máy.cắm máy chỉ báo lỗi mất kết nối hộp ecu và hộp pcm
Bên trên