concept

  1. phuctocdai.cba

    Tại sao phải nguỵ trang VF e34 bằng hoa văn đen trắng mà không phải hoa văn khác?

    Lớp ngụy trang này hoạt động như thế nào và tại sao lại phải nguỵ trang như vậy? Tại sao phải nguỵ trang VF e34 bằng hoa văn đen trắng mà không phải hoa văn khác? Tại sao "thuật" ngụy trang ô tô ra đời? Theo Autotrader, trong những ngày đầu, xe thử nghiệm được che giấu bằng những chiếc túi lớn...
Bên trên