coleluc

  1. unitoolsvietnam

    Cờ lê siết lực bulong đai ốc xe hơi - Bảng giá chi tiết

    Cờ lê đo lực siết (torque wrench là gì): Đây là dụng cụ được sử dụng để siết mở bulong, đai ốc và tính năng được ứng nhiều nhất là dùng trong việc kiểm tra lực siết của bu lông. Người dùng có thể điều chỉnh lực siết của clê trước khi vận hành Nguồn gốc cờ lê lực Torque Wrench Bắt nguồn từ...
Bên trên