chống bó cứng banh xe

  1. KlayThompson

    Hệ thống phanh chống bó cứng bánh xe ABS - Anti-lock Braking System

    Hệ thống phanh (Brake System) là cơ cấu an toàn chủ động của ô tô, nó có nhiệm vụ giúp xe giảm tốc độ, dừng xe (phanh chân) và đỗ xe (phanh tay). Một chiếc xe sẽ không thể nào chuyển động an toàn được nếu như không có hệ thống phanh. Vấn đề lớn nhất đặt ra của hệ thống phanh là khi gặp các...
Bên trên