chevolet

  1. tancuong1999

    Tụ điện

    Chào các bác Các bác cho em hỏi Em có một con spark chevolet bị cháy con tụ v1 ở trong đồng hồ táp lô mà không biết được giá trị của nó là bao nhiêu bác nào đã từng thấy hoặc là có thì cho em xin giá trị Để em đóng con khác vào ạ em xin cảm ơn hoặc bác nào có hình mẫu thì cho em xin
Bên trên