chào các bác e có con xe nissan đểu đểu mạch nậ

  1. Vu_Bao_Dai

    Kính phụ lên được xuống không được

    gs: Chào các bác e có con xe nissan đểu đểu mạch nâng kính có vấn đề công tắc tổng lên xuống bện phụ binh thường nhưng công tắc phụ ấn chỉ lên được mà xuống không được em nghĩ tiếp điềm kém em tháo ra vệ sinh cũng ko được đo công tắc phụ thi vẫn tốt vi nó co thể thấy rõ các lá đồng để mình đo...
Bên trên