chân ecu

  1. nguyenvietduc321654

    Web tra cứu ký hiệu chân hộp ECU và tất cả các kí hiệu không liên quan khác

    Web tra cứu ký hiệu chân hộp ECU và tất cả các kí hiệu khác Thông tin website e đưa ra nó rất rộng về kí hiệu của các chữ viết tắt. Nếu cần biết kí hiệu của chân hộp ECU, ECM,... các bác cần phải có sách sửa chữa liên quan đến xe đó (đối với các bạn sinh viên buộc phải có tài liệu sửa chữa nếu...
Bên trên