cẩu bánh xích

  1. A

    Xin tài liệu về cẩu bánh xích để làm đồ án

    Mọi người ai có tài liệu về tổng quan, thiết kế, tính toán cẩu bánh xích/ cần trục bánh xích cho em xin để làm đồ án với ạ. Em có cố gắn tìm nhưng thấy có rất ít tài liệu về nó ạ.
Bên trên