cần thợ sửa máy lạnh

  1. H

    Cần thợ, phụ máy lạnh ô tô

    Máy lạnh hải trang cần tìm1 thợ sửa điện máy lạnh ô tô 3 năm kinh ngiệm biết Hàn đồng Hàn nhôm lương thỏa thuận.2 thợ phụ không yêu cầu kinh nghiện chưa biết sẽ được đào tạo làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.có chỗ ăn nghỉ cho anh em ở xa làm việc tại Hải Phòng Liên hệ Ah hải vào giờ hành...
Bên trên