cách tháo dàn lạnh điều hoà

  1. Thankieu

    Cần giúp đỡ: cách tháo dàn lạnh xe ford focus 2011

    Em mới vào nghề. Đang làm điều hoà ford focus 2011. Muốn tháo dàn lạnh để kiểm tra kín ở ngoài mà chưa biết tháo kiểu gì. Mong các cao nhân chỉ giúp
Bên trên