bugi đánh lửa

  1. KlayThompson

    Tại sao động cơ Diesel không có hệ thống đánh lửa

    TẠI SAO ĐỘNG CƠ DIESEL KHÔNG CÓ HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA Hệ thống đánh lửa là một bộ phận cốt yếu của ô tô (động cơ xăng). Nếu hệ thống đánh lửa không hoạt động, phương tiện sẽ không di chuyển được và đó là lý do vì sao hệ thống đánh lửa vô cùng quan trọng. Nhưng ở động cơ diesel, chúng ta không thấy...
Bên trên