bộ phân chia công suất

  1. nguyenvietduc321654

    Tài liệu về bộ phân chia công suất PSD ở động cơ hybrid

    Bộ phân chia công suất (PSD - Power Split Device) trên động cơ Hybrid chính là bộ phận quyết định sự phân phối công suất giữa các nguồn điện và nhiệt. PSD Quyết định tỷ lệ năng lượng của động cơ nhiệt và động cơ điện để truyền nguồn động lực đến bánh chủ động 1 cách tối ưu nhất. Trong hệ thống...
Bên trên