bmw x5

  1. H

    Cần số điện tử xe BMW E5 X70

    Mình đang làm đồ án về khai cần số điện tử xe BMW E5 X70. Ai có kinh nghiệm từng làm hoặc có tài liệu về phần này có thể chia sẻ cho mình được không. Xin cảm ơn mọi người
  2. T

    Xe X5 mới vô số dập ga lên máy rú to như trượt côn

    Tình hình là có em BMW X5 đời 2007 máy E70 khi vào số D đi ga lên máy rú to mà xe chạy chậm nhưng khi chạy nhanh ngoài 20km/h thì máy lại êm theo dõ data list thì ở vòng tua 1800 tốc độ xe là khoảng 68-70km/h vaayjlaf bện gì các cụ phán hộ ạ . đi trong phố cực kỳ khó chịu
Bên trên