bình xăng cạn

  1. KlayThompson

    Để bình xăng "cạn" ảnh hưởng như thế nào đến động cơ ?

    Phương tiện sử dụng nhiên liệu động cơ đốt trong đã và đang tăng mạnh, vấn đề lớn nhất mà người sử dụng xe quan tâm là lượng nhiên liệu tiêu hao cho động cơ. Trong quá trình sử dụng, đôi khi chúng ta thường bỏ qua thời điểm bơm tiếp nhiên liệu mặc dù đồng hồ đã chỉ vạch đỏ và cho rằng đó là...
Bên trên