bca

  1. S

    Xác định lượng phun nhiên liệu và cân chỉnh bơm cao áp của động cơ diesel

    Đồ án trình bày một số khái quát chung về hệ thống nhiên liệu diesel, giới thiệu một số thiết bị thử bơm cao áp và tiến hành cân chỉnh bơm cao áp YTH-5. 5 bản vẽ gồm sơ đồ HTNL động cơ DSC - 80, kết cấu BCA và VP, một số chi tiết của hệ thống nhiên liệu Common Rail trên động cơ 2KD-FTV. Anh em...
  2. S

    Cân chỉnh bơm cao áp động cơ diesel

    Chào mọi người, như mọi người đã biết thì khi cân chỉnh bơm cao áp động cơ diesel thì ta cân chỉnh lượng cấp nhiên liệu của các phân bơm, thông thường ở ba chế độ: - Chế độ công suất định mức; - Chế độ không tải; - Chế độ mômen xoắn lớn nhất. Ta đo lượng cung cấp nhiên liệu của các phân bơm rồi...
Bên trên