bài tập năng lượng tái tạo

  1. C

    Bài tập(bài tiểu luận) môn năng lượng tái tạo, thiết kế trạm điện hỗn hợp sử dụng năng lượng gió, mt

    Đề tài: thiết kế trạm điện hỗn hợp sử dụng năng lượng gió và mặt trời để làm trạm sạc tự động cho xe ô tô điện Link yêu cầu quyền truy cập, Mod public link https://drive.google.com/file/d/0BzRndxTYa2CJa2l0UWdyakNxVTA/view?usp=sharing
Bên trên