bài tập môn công nghệ kim loại phần đúc ly tâm

  1. C

    Bài tập lớn môn công nghệ kim loại, phần đúc ly tâm

    Phần bài tập này có đề tài chuyên vào phần đúc ly tâm, bao gồm phân tích và giải thích các ưu nhược điểm vốn có của các phương pháp đúc ly tâm....
Bên trên