auto ben

  1. AutoBen_Service

    Auto Ben tuyển dụng nhân viên chăm sóc xe ô tô

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng ô tô cao cấp Auto Ben tuyển dụng vị trí sau: --- � Nhân viên chăm sóc xe – SL: 05 � Mô tả chi tiết công việc: � Đánh pass, dọn nội thất, chăm sóc xe… � Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. � Phúc lợi � Được tham gia...
Bên trên