attila elizabeth

  1. K

    Ai giúp em với, xe Attila elizabeth của em không đề được!

    Em chào mọi người! Em có chiếc attila elizabeth FI, sáng ra em đề máy vẫn đc, chạy bình thường đc khoản 20km, rồi khoan 1 tiếng sau, lại đề máy k đc. Mở khóa thi đèn vẫn báo sáng roi tăt, nhấn đề nghe tiếng rồi tắt luôn. - Em dẫn lại tiệm ktra bdau tưởng bình bị hư, lúcsạc bình vẫn vào điện...
Bên trên