apple carplay

  1. dangle.9xyz

    Tính năng Apple Carplay cho xe VinFast Lux A2.0/ Lux SA 2.0 đã có thể cập nhật

    Tính năng Apple CarPlay vốn là một tính năng chờ trên những chiếc VinFast Lux nói chung, được giới thiệu từ khi chiếc xe ra mắt nhưng không được kích hoạt sẵn, tất cả khách hàng mua xe đều cần chờ đợi để có thể được kích hoạt sau. Cho đến hiện tại thì những chiếc VinFast Lux mới chính thức được...
Bên trên