altis

  1. CTANGHI

    Lễ Tân Quầy Nước (6tr-8tr)

    Mô tả chi tiết công việc - Đón khách và tiếp nhận nhu cầu của khách hàng đến liên hệ với công ty. - Thực hiện việc pha chế, phục vụ trà nước cho khách hàng. - Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng khi cần thiết. - Báo cáo công việc theo yêu cầu. * Quyền lợi: - Nhân viên được Công ty hướng dẫn và đào...
  2. T

    Xin tài liệu về Tháo lắp, sửa chữa bảo dưỡng hộp số tự động vô cấp

    Xin tài liệu về '' Tháo lắp, sửa chữa bảo dưỡng hộp số tự động vô cấp ( cụ thể trên xe Altis 2016 ) ''
Bên trên