adas

  1. dangnamphong

    Gói ADAS được Vinfast nhắc đến là gì?

    Gói ADAS được Vinfast nhắc đến là gì? ADAS là viết tắt của Advanced Driver Assistance Systems có nghĩa là hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến. Đây là một hệ thống điện tử hỗ trợ người điều khiển phương tiện lái xe an toàn và thuận tiện hơn. Có thể hiểu ADAS là hệ thống bao gồm 4 phần: - Thích...
Bên trên