accu

  1. dangnamphong

    Kiểm tra và bảo dưỡng accu

    Kiểm tra accu I - Kiểm tra bằng mắt 1. Kiểm tra nứt vỏ và gãy cọc accu. Điều đó có thể làm rò rỉ dung dịch điện phân. Nếu bị, thay bình accu. 2. Kiểm tra đứt cáp hay mối nối và thay thế nếu cần thiết. 3. Kiểm tra sự ăn mòn ở cọc accu, chất bẩn và acid trên mặt accu. Nếu các cọc bị ăn mòn nghiêm...
  2. dangnamphong

    Khái quát những điều cơ bản về Accu có thể bạn chưa biết ?

    Khái quát những điều cơ bản về Accu có thể bạn chưa biết ? I - Khái niệm Accu Accu là loại nguồn điện thứ cấp, hoạt động dựa vào quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng. Nó có thể được nạp và tái sử dụng nhiều lần trước khi phải thay thế. Accu có nhiều tên gọi như ắc quy, acquy, bình...
Bên trên