5w-30

  1. nhotnhapkhau123

    Dầu tổng hợp toàn phần Morrison Fully Synthetic 5W-30 SN/CJ-4 ( M.A.S )

    Dầu nhớt xe hơi Morrison Fully Synthetic 5W-30 SN/CJ-4: là đầu động cơ cao cấp toàn phần có thể sử dụng cho động cơ xăng và diesel cao cấp, với công thức phụ gia M.A.S bảo vệ động cơ một cách toàn diện. Phụ gia M.A.S (Metal treatment, additive & synthetic) khả năng bảo vệ đặc biệt và chống hao...
Bên trên