4ws

  1. KlayThompson

    Lợi ích của hệ thống 4 bánh dẫn hướng - 4WS

    Four-wheel steering hay 4WS đều là tên gọi của hệ thống tất cả các bánh xe dẫn hướng (đối với xe du lịch), hệ thống này cung cấp cho phương tiện sự linh hoạt trong khi chuyển hướng bởi vì các bánh xe sau có thể chủ động điều khiển được – một hệ thống dùng cả 4 bánh để điều khiển xe. Góc đánh lái...
Bên trên